Zeist West

Vollenhove

Lindenhuis

Onze inloophuizen

Het project “In je kracht”
Klik op de knop voor meer informatie  

Lindenhuis Vollenhove Zeist-West

Voor mensen die daar behoefte aan hebben, biedt Stichting Kerk en Samenleving in drie wijkinloophuizen in Zeist plekken om andere mensen te ontmoeten, voor een gesprek of voor de gezelligheid.

Informatie over onze inloophuizen : klik op een van de knoppen of op een van de foto's.

In de wijkinloophuizen is iedereen welkom ongeacht geloof of culturele achtergrond. Vrijwilligers en drie betaalde coördinatoren dragen zorg voor een sfeer waarin mensen zichzelf kunnen zijn, hun verhaal kwijt kunnen, op adem kunnen komen en onder de mensen zijn. En dat werkt. In totaal bezoeken ruim 150 mensen regelmatig één van de inloophuizen of de activiteiten die vanuit de wijkinloophuizen worden georganiseerd. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke initiatieven bijdragen aan empowerment en participatie van kwetsbare mensen.


Kerk en Samenleving is opgericht door de diaconieën van de Hervormde Gemeente Zeist en de Gereformeerde Kerk van Zeist en door de Rooms Katholieke Emmauslocatie. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft zich later bij de stichting aangesloten. Er wordt nauw samengewerkt met het inloophuis Kerckebosch. Daarnaast onderhoudt Kerk en Samenleving contacten met onder meer professionele zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, andere geloofsgemeenschappen en de wijkteams.


WELKOM

© Copyright Kerk en Samenleving. Alle rechten voorbehouden.       Disclaimer

In je kracht

Inloophuis Zeist West is gestart met computerlessen.
Klik op de knop voor meer informatie  

Computerlessen

KOFFIE VOOR DE INLOOPHUIZEN

De wijkgemeente van de Noorderlichtkerk in Zeist verraste de wijkinloophuizen van Stichting Kerk en Samenleving met een gift in natura.
Voor de wijkinloophuizen is koffie (en thee) het belangrijkste product in de voorraadkast.
Heel veel dank voor dit spontane gebaar.

Het project “In je kracht”
valt in de prijzen
!
Klik op de knop voor meer informatie  

In de prijzen