Zeist West

Vollenhove

Lindenhuis

Onze inloophuizen

Lindenhuis Vollenhove Zeist-West

Voor mensen die daar behoefte aan hebben, biedt Stichting Kerk en Samenleving in drie wijkinloophuizen in Zeist plekken om andere mensen te ontmoeten, voor een gesprek of voor de gezelligheid.

Informatie over onze inloophuizen : klik op een van de knoppen of op een van de foto's.

In de wijkinloophuizen is iedereen welkom ongeact geloof of culturele achtergrond. Vrijwilligers en drie betaalde coördinatoren dragen zorg voor een sfeer waarin mensen zichzelf kunnen zijn, hun verhaal kwijt kunnen, op adem kunnen komen en onder de mensen zijn. En dat werkt. In totaal bezoeken ruim 150 mensen regelmatig één van de inloophuizen of de activiteiten die vanuit de wijkinloophuizen worden georganiseerd. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke initiatieven bijdragen aan empowerment en participatie van kwetsbare mensen.


Kerk en Samenleving is opgericht door de diaconieën van de Hervormde Gemeente Zeist en de Gereformeerde Kerk van Zeist en door de Rooms Katholieke Emmauslocatie. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft zich later bij de stichting aangesloten. Er wordt nauw samengewerkt met het inloophuis Kerckebosch. Daarnaast onderhoudt Kerk en Samenleving contacten met onder meer professionele zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, andere geloofsgemeenschappen en de wijkteams.


© Copyright Kerk en Samenleving. Alle rechten voorbehouden.       Disclaimer

WELKOM


Het afgelopen jaar heeft Stichting Kerk en Samenleving in het bijzonder aandacht besteed aan het vergroten van de bekendheid en zichtbaarheid van ons werk. Zo is de site vernieuwd en zijn er nieuwe folders gemaakt. Ook is scherper bepaald welke rol de stichting met de wijkinloophuizen wil spelen in de maatschappelijke ondersteuning in Zeist.

Klik hier om ons jaarverslag te lezen.