Zeist West

Vollenhove

Lindenhuis

Onze inloophuizen

Lindenhuis Vollenhove Zeist-West

Voor mensen die daar behoefte aan hebben, biedt Stichting Kerk en Samenleving in drie wijkinloophuizen in Zeist plekken om andere mensen te ontmoeten, voor een gesprek of voor de gezelligheid.

Informatie over onze inloophuizen : klik op een van de knoppen of op een van de foto's.

In de wijkinloophuizen is iedereen welkom ongeact geloof of culturele achtergrond. Vrijwilligers en drie betaalde coördinatoren dragen zorg voor een sfeer waarin mensen zichzelf kunnen zijn, hun verhaal kwijt kunnen, op adem kunnen komen en onder de mensen zijn. En dat werkt. In totaal bezoeken ruim 150 mensen regelmatig één van de inloophuizen of de activiteiten die vanuit de wijkinloophuizen worden georganiseerd. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke initiatieven bijdragen aan empowerment en participatie van kwetsbare mensen.


Kerk en Samenleving is opgericht door de diaconieën van de Hervormde Gemeente Zeist en de Gereformeerde Kerk van Zeist en door de Rooms Katholieke Emmauslocatie. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft zich later bij de stichting aangesloten. Er wordt nauw samengewerkt met het inloophuis Kerckebosch. Daarnaast onderhoudt Kerk en Samenleving contacten met onder meer professionele zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, andere geloofsgemeenschappen en de wijkteams.


© Copyright Kerk en Samenleving. Alle rechten voorbehouden.       Disclaimer

WELKOM


Rotaryclub Zeist schenkt Kerk en Samenleving opbrengst Groot Zeister Dictee


Op 10 februari jl. nam Martin Slootweg als voorzitter van Kerk en Samenleving een cheque in ontvangst van de Rotaryclub Zeist. Het betrof de opbrengst van het eerste Groot Zeister Dictee, dat door de Rotaryclub was georganiseerd. Kerk en Samenleving is verheugd met de € 2.500 die op deze manier voor de wijkinloophuizen was opgebracht. Dit bedrag zal onder meer ten goede komen aan de huiswerkbegeleiding in het Lindenhuis, één van de drie wijkinloophuizen van Kerk en Samenleving.

De vreugde bij de aanwezigen van Kerk en Samenleving werd aan het einde van het dictee nog groter, toen bleek dat zij van alle deelnemende teams de minste vergissingen in het dictee hadden gemaakt. Behalve de opbrengst mocht Kerk en Samenleving daarom ook de wisselbeker in ontvangst nemen.